سقف کاذب چیست

سقف کاذب چیست؟

شاید برای شما سوال شده باشد که سقف کاذب چیست و به کدام بخش از ساختمان سقف کاذب می‌گویند؟ یکی از مهم‌ترین عناصر معماری مدرن در هر ساختمانی سقف کاذب است؛ به طوری که به احتمال زیاد ... ادامه مطالب